Εκτύπωση

24 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 29/9 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


Στο Εθνικό Τυπογραφείο για να πάρει αριθμό ΦΕΚ βρίσκεται η τέταρτη τροποποιητική απόφαση της ΚΥΑ 1723/179088/3.7.2020 που αφορά τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης.

Η εν λόγω τροποποίηση προβλέπει: