Εκτύπωση

N. A. Kιλκίς

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

Συνιστώμενες:

Eπιτρεπόμενες:

  • Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικο μαύρο)
  • Τσάπουρνο Ν
  • Sylvaner B
  • Viognier B