"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Ο FAO είναι ο Οργανισμός Τροφίμων και Αγροτικής Πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών, έχει δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσει την πείνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξυπηρετεί αναπτυγμένες και υποανάπτυκτες χώρες σαν ουδέτερο forum και όλα τα έθνη συμμετέχουν και διαπραγματεύονται ισότιμα.

Ο FAO είναι πηγή γνώσης και πληροφόρησης. Βοηθά τις υπό ανάπτυξη χώρες να βελτιωθούν και να προσφέρουν καλή διατροφή για όλους. Από την ίδρυσή του το 1945, επικεντρώνεται στις υπό ανάπτυξη απομονωμένες περιοχές όπου ζει το 70% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του FAO πατώντας πάνω στο λογότυπό του.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO